Услуги

Морской Транспорт

Dəniz yük daşınma xidmətlərimizə aşağıdakılar daxildir: 

  • FCL və LCL vasitəsi ilə idxal və ixrac
  • Daşınma sənədlərinin yoxlanılması və verilməsi
  • İxrac və idxal gömrük rəsmiləşdirilməsi
  • Sertifikatlı qablaşdırma və kreytləmə
  • Hissə-hissə və tam gəmi kirayəsi
  • Adi yükləmələr (toplu şəkildə, quru və maye şəklində)
  • Dəniz / Hava daşınmaları
  • Dəniz / qara yol və dəniz / dəmir yolu intermodal nəqliyyat xidmətləri
  •  sığortası

Sg logistics aşağidaki ölkələrə yük daşinma xidmətlərini təmin edir:

Çin, Hindistan, Yaponiya, İtaliya, İspaniya, Türkiyə, Gürcüstan, Ukrayna

 
Dəniz yolu ilə daşınma növünə yüklərin və ya bağlamaların dəniz yolu ilə hərəkətinin planlaşdırılması və idarə edilməsi prosesi aid edilir. Buraya xammal və hazır məhsulların daşınması, liman əməliyyatları, yüklərin daşınması və göndərmə məntəqələrinin təşkili kimi fəaliyyətlər daxildir. Dəniz logistikası beynəlxalq ticarətin mühüm tərkib hissəsidir, çünki qlobal ticarətin əksəriyyəti dəniz yolu ilə həyata keçirilir. Bu, həm də bir çox müəssisələrin eləcə də “SG Logistic”-in təchizat zəncirin əsas qoludur, çünki malların uzun məsafələrə səmərəli daşınmasına imkan verən ən etibarlı növlərdən biridir.

Dəniz yolu ilə daşınma zamanı nəqliyyatlar yükü böyük miqdarda yük daşımaq qabiliyyətinə malikdir. Bu, böyük miqyaslı ticarət əməliyyatları üçün xüsusilə vacibdir.

Dəniz daşımaları ümumiyyətlə digər göndərmə üsullarından daha ucuzdur. Bu üstünlük xüsusilə uzun məsafələr üçün daha aydın görünür.

Dəniz daşımaları çox böyük həcmdə yükləri idarə etməyə imkan verir, ona görə də irimiqyaslı biznes əməliyyatları üçün əlverişli seçimdir.

Dəniz nəqliyyatı digər nəqliyyat növlərindən daha təhlükəsizdir, çünki yüklər və başqa bağlamalar adətən gəminin içərisində təhlükəsiz şəkildə saxlanılır.

Dəniz nəqliyyatı digər nəqliyyat növləri ilə müqayisədə daha ekoloji cəhətdən təmizdir, çünki bu üsul daha az karbon qazı emissiyası yaradır.

Dəniz yolu daşınmaları zamanı keçdiyimiz mərhələlər aşağıdakı kimidir:

1

Ön Hazırlıq:

İlk növbədə dəniz yolu ilə daşınacaq məhsul növləri müəyyənləşdirilir və lazım olan bütün məlumatlar toplanılır və planın icrasına başlanılır. Bu məlumatlara daşınacaq yükün növü, çəkisi, ölçüləri, vaxt qrafiki və təyinatı kimi məlumatlar daxildir.
2

Qablaşdırma:

Yük dəniz nəqliyyatı üçün lazımi qaydada qablaşdırılır. Bu, yükün zədələnməməsi üçün vacibdir. Qablaşdırma prosesinə yükün hazırlanması, etiketlənməsi, gömrük bəyannaməsinin doldurulması, gömrük rüsumlarının ödənilməsi və yükün gömrük tərəfindən yoxlanılması daxildir.
3

Çatdırılma:

Yük təhlükəsiz şəkildə yüklənib təyinat məntəqəsinə göndərilir və aviaşirkətin müəyyən etdiyi marşrut üzrə hərəkət etdirilir. Yük təyinat yerinə çatdıqdan sonra alıcı tərəfindən götürülür.

У вас есть багаж? Получите цитату сейчас!

Оставьте нам сообщение, и мы сразу же свяжемся с вами.