Услуги

Дорожный Транспорт

 “Quru yolu ilə daşınma nədir?” sualın cavabı budur ki, məhsullar götürüldüyü yerlə təhvil verildiyi yer arasında heç bir köçürmə tələb olunmadan müvafiq nəqliyyat vasitələri ilə müəyyən edilmiş vaxt çərçivəsində təyinat məntəqəsinə çatdırılır. Quru yolu ilə daşınma xidmətlərində milli və beynəlxalq qaydalar, gömrük mərkəzləri və qaydaları, alternativ yollar və terminallar mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Quru yolu daşınması zaman məhsul və bağlamalar göndərici ilə alıcı arasında protokol tərtib edilərək müvafiq ünvana çatdırılır.

Quru yolu yük daşınmaları xidmətlərimizə: yüklərin yığılması və sinxron qaydada yerləşdirilməsi (JIT), LTL, FTL və toplu yüklərin daşınması, gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük müşayiət xidməti, layihə yüklərinin xüsusi nəqli, təhlükəli və tez xarab olan malların daşınması, müqavilə əsasında logistika xidməti, satınalma, qlobal sistem vasitəsilə yük hərəkərinin izlənməsi və s. aiddir.

“SG Logistics”-lə bu xidmətin aşağıdakı üstünlüklərini sizə təqdim edirik:

Hava nəqliyyatı ilə müqayisədə quru yolu ilə daşınmanın dəyəri daha aşağıdır. Daşınan məhsulların hər hansı zədələnmə, aşınma və ya itmə ehtimalına qarşı sığorta ilə təmin edilir. Bu logistika növü zamanı məhsulun yüklənməsi və boşaldılması çox vaxt aparan proses deyildir.

Quru yolu daşınma növü ilə məhsulunuzu uzaq nöqtələrə göndərmək mümkündür. Bu növ daşınmanın üstünlüklərini saymaqla bitməz. İstədiyiniz zaman məhsulunuz üçün uyğun təyinat nöqtəsi tapmaq imkanınız var. Sizin sifarişinizin həcmindən asılı olmayaraq çatdırılmalar tez və vaxtında baş tutur.

Daşınma zamanı nəqliyyat gözləmək kimi vaxt itkiləri quru yolu ilə daşınma növündə mövcud deyil. Dəmiryolu daşınma zamanı maşinistə zəng edə bilməzsiniz, ancaq bu logistika növündə sürücü ilə şəxsən əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Quru yolu daşınmaları zamanı keçdiyimiz mərhələlər aşağıdakı kimidir:

1

Planlama:

İlk növbədə quru yolu ilə daşınacaq məhsullar və aviaşirkətlər arasında danışıqlar aparılır, bunun üçün lazım olan bütün məlumatlar toplanır və plan üzrə hərəkətə başlanılır. Bu məlumatlara daşınacaq yükün növü, çəkisi, ölçüləri, vaxt qrafiki və təyinatı kimi məlumatlar daxildir.
2

Qablaşdırma:

Yük quru yol nəqliyyatı üçün lazımi qaydada qablaşdırılır. Bu, yükün zədələnməməsi üçün vacibdir. Həmçinin, bu proseslərə yükün gömrük bəyannaməsinin doldurulması, gömrük rüsumlarının ödənilməsi və yükün gömrük tərəfindən yoxlanılması daxildir.
3

Təslimat:

Yük təhlükəsiz şəkildə yüklənib aviaşirkətə göndərilir və aviaşirkətin müəyyən etdiyi marşrut üzrə quru yol ilə hərəkət etdirilir. Yük təyinat yerinə çatdıqdan sonra alıcı tərəfindən götürülür.

Quru Yolu Nəqilliyatları nədir ?

Quru yolu nəqliyyatları, hava yolu nəqliyyatı, dəniz yolu nəqliyyatı, dəmir yolu nəqliyyatı sərnişin və yük daşınması üçün nəzərdə tutulan nəqliyyat növləridir.

Quru yolu nəqliyyatı, quru yollar vasitəsi ilə həyata keçirilən mal və sərnişin daşınması prosesi deməkdir. Bu nəqliyyat forması, avtomobillər, yük avtomobilləri, dəmiryolu və avtobuslar kimi vasitələri əhatə edə bilər. Quru yolu nəqliyyatı, qısa məsafəli daşınmadan uzaq məsafəli nəqliyyata qədər müxtəlif miqyaslar üzrə istifadə olunur.

Quru yolu nəqliyyatı, ümumiyyətlə sürətli, elastik və maliyyət-effektiv bir nəqliyyat metodudur. Malların və xidmətlərin istehlakçıya çatdırılmasında böyük rol oynayır. Quru yolu infrastrukturunun genişlənməsi və inkişafı ilə birlikdə, quru yolu nəqliyyatı daha yayğın hala gəlmiş və müasir cəmiyyətin ayrılmaz bir hissəsi olmuşdur.

Lakin, quru yolu nəqliyyatının ətraf təsirləri və tıxac kimi problemləri də mövcuddur. Bu səbəbdən, daha uyğunvə effektiv həll yolları, məsələn, elektrikli avtomobillərin istifadəsi araşdırılır. 

                                                                                            

Quru Yolu Nəqliyyatının xüsusiyyətləri hansılardır?

Quru yolu nəqliyyatının bir sıra xüsusiyyətləri vardır:

Çoxşaxəli olması: Quru yolu nəqliyyatı, müxtəlif yük tiplərinin və sərnişinlərin daşınması üçün son dərəcə uyğun bir metod təqdim edir. Fərqli boyda və növdə avtomobillər, yük avtomobilləri və digər vasitələr istifadə edilərək fərqli tələbatlar qarşılanır.

Çox yerdən yararlanmaq: Quru yolları geniş və böyük bir şəbəkə təşkil edir. Bu, şəhəriçi və şəhərlərarası ərazilər arasında asanlıqla bağlantı qurmağa imkan verir.

Sürət: Adətən sürətli və birbaşa bir nəqliyyat yolu təqdim edir.Yük və sərnişinlər nisbətən tez bir zamanda yerləşdirilə bilir.

Yaxınlıq: Quru yolu nəqliyyatı, yük və sərnişinlərin istənilən məkana çatdırılmasını daha yaxın və asan edir.

Daşınan yükün çeşitliliyi: Quru yolu nəqliyyatı, kiçik paketlərdən böyük yüklərə qədər müxtəlif həcm və növlü malların daşınmasına imkan verir.

Növbəli nəqliyyat: Quru yolu nəqliyyatı, yük və sərnişinlərin zamanına və tələblərinə uyğun olaraq təşkil edilə bilər.

Mobil təşkilat: Ərazi və marşrutlara uyğun olaraq quru yolu nəqliyyatı təşkil edilməsi asan və mobil olduğu üçün, yatırım və infrastruktur tələb etmədən dəyərli bir nəqliyyat metodu təmin edir.

Ekonomik olması: Quru yolu nəqliyyatı adətən digər nəqliyyat növündən daha effektiv olur və nisbətən aşağı daşınma xərcinə səbəb olur.

Bir çox tələbatları qarşılaya bilər: Quru yolu nəqliyyatı, kiçik sifarişlərdən böyük partlaya qədər hər çeşit tələbatı qarşılaya bilər.

Quru Yolu Nəqliyyatlarında hansı mərhələlər var?

Quru yolu nəqliyyatı, məhsulların  quru yol, demiryolu və avtomobil yolu ilə daşıma prosesini ifadə edir. Bu nəqliyyat üsulunda, məhsulların hərəkət etməsi üçün bir neçə mərhələ mövcuddur. Quru yolu nəqliyyat xidməti bir neçə  əsas mərhələdən keçir.

Yükün Toplanması və Həcmin Hesablanması: İlk mərhələ, daşımağa planlanan yükün toplanması və həcmi hesablanmasıdır. Bu mərhələdə, hansı məhsulların, neçə miqdar və həcmli olduğu müəyyən edilir. Bu, yükün nəqliyyat vasitəsinə uyğun şəkildə yığılmasına kömək edir.

Paketləmə və Qoruyucu Tədbirlər: Məhsulların qorunması üçün paketləmə və qoruyucu tədbirlər götürülür. Qərar verilməlidir ki, hansı növ paketləmə vasitəsi istifadə ediləcək və mümkün təhlükələri minimize etmək üçün lazım olan tədbirlər nəzərdə tutulacaq.

Yüklərin Qoyulması və Yerləşdirilməsi: Yüklər, nəqliyyat vasitəsinə uyğun şəkildə yerləşdirilməlidir. Bu mərhələdə, yüklərin təhlükəsiz və effektiv şəkildə düzgün qoyulması əmin olunur.

Nəqliyyat Vasitəsinə Yüklərin Yerləşdirilməsi: Yüklər, nəqliyyat vasitəsinə düzgün və təhlükəsiz şəkildə yüklənir. Bu mərhələdə, yüklərin təyin edilmiş qurğulara və bölmələrə qoyulması və bağlanması təmin olunur.

Nəqliyyat Prosedurları: Yüklər, həm dəmiryolu və həm də avtomobil yolu nəqliyyatı üçün tələb olunan nəqliyyat prosedurlarına əsasən yola salınır.

Nəqliyyat Tərəfdən Qəbul: Qəbul edən tərəf yükləri nəqliyyatdan qəbul edir və lazımı sənədləri təqdim edir.

Yüklərin Təhvil Verilməsi: Yüklər, qarşı tərəfə təhvil verilir və lazımı sənədlər təqdim edilir.

Daşınma Üsulu və Təhlükəsizlik: Yüklər daşıma üsulu və təhlükəsizlik tələblərinə uyğun şəkildə hərəkət edir. Bu, məhsulların çox sürətli, təhlükəsiz və effektiv şəkildə hədəfə çatmasını təmin edir.

Çatışma və Sənədlər: Yüklər çatdıqdan sonra, çatışma və lazımı sənədlər təqdim edilir.

Bu mərhələlər, quru yolu nəqliyyatının effektiv şəkildə həyata keçirilməsi üçün əsas prinsipləri təmsil edir.

Niyə Quru Yolu Nəqliyyatlarında SG Logistics-ə üstünlük verməlisiniz?

İllərdir fəaliyyət göstərən “SG Logistics”-də biz müştərilərimizin beynəlxalq və yerli ticarətini asanlaşdıran, keyfiyyət, səmərəlilik və rəqabət gücünə zəmanət verən müxtəlif yükdaşıma, inventar, gömrük, yerləşdirmə və boşaltma xidmətlərini həyata keçirən inteqrasiya olunmuş logistik həllər təklif edirik. Dünyanın əsas təchizat zəncirinin logistika şirkəti olmaqla yanaşı, biznes və cəmiyyət üçün davamlı inkişaf yaratmaq missiyamızın əsasını təşkil edir. Bununla yanaşı, bazarda təqdim etdiyimiz logistik həllərdə peşəkarlıq standartını təyin edərkən müştərilərimizin hər birinə müsbət, etibarlı təcrübə təklif etməkdir. 

Quru yolu logistika xidməti, diqqət etməli olduğunuz önəmli məqamdır.

SG Logistics-in isə quru yolu logistika xidmətində bir sıra üstünlükləri var.

Az büdcəli olması. Hava nəqliyyatı ilə müqayisədə quru yolu ilə daşınmanın dəyəri daha aşağıdır. Daşınan məhsulların hər hansı zədələnmə, aşınma və ya itmə ehtimalına qarşı sığorta ilə təmin edilir. Bu logistika növü zamanı məhsulun yüklənməsi və boşaldılması çox vaxt aparan proses deyildir.

Tez və Dəqiq. Quru yolu daşınma növü ilə məhsulunuzu uzaq nöqtələrə göndərmək mümkündür. Bu növ daşınmanın üstünlüklərini saymaqla bitməz. İstədiyiniz zaman məhsulunuz üçün uyğun təyinat nöqtəsi tapmaq imkanınız var. Sizin sifarişinizin həcmindən asılı olmayaraq çatdırılmalar tez və vaxtında baş tutur.

 Asan və Etibarlı. Daşınma zamanı nəqliyyat gözləmək kimi vaxt itkiləri quru yolu ilə daşınma növündə mövcud deyil. Dəmiryolu daşınma zamanı maşinistə zəng edə bilməzsiniz, ancaq bu logistika növündə sürücü ilə şəxsən əlaqə saxlaya bilərsiniz. 

Logistika və nəqliyyat texnologiyaları

Bu texnologiyalar, logistika və nəqliyyat sahəsində effektivlik, təhlükəsizlik və effisientliyi artırmağa kömək edir. Hər bir şirkətin tələbatları və qoşulmağa hazır olduğu texnologiyalar fərqlidir, bu səbəbdən texnologiya seçimi məqsədlərin və iş proseslərinə uyğun olmalıdır.

Aşağı büdcə

Aşağı büdcə quru yol nəqliyyatları üçün xarakterikdir. Aşağı büdcəli quru yol nəqliyyatları, məhsulların və sərnişinlərin daha ucuz və təsirli şəkildə hərəkət etməsini təmin etmək məqsədi ilə düşünülən nəqliyyat vasitələridir. Bu siyahıya avtobus, dəmiryolu nəqliyyatı, tramvay, yeraltı və yerüstü nəqliyyat, avtomobil nəqliyyatı və. s daxildir.

Tez və Dəqiq

Quru yol nəqliyyatının sürəti və dəqiqliyi, bir neçə faktora əsaslanır və müxtəlif nəqliyyat variantlarına görə dəyişə bilər. Burada nəqliyyat növü, məsafə, tıxac və yolun vəziyyəti, yükün növü və həcmi və.s əsas rol oynayır. SG Logistics müraciət zamanı sizəən uyğun variant təqdim edəcək.

Asan və Etik

Quru yol nəqliyyatı, asan və etik bir daşınma variantı ola bilər, amma bu faktorlar nəqliyyat şirkətinin və tərəfdaşlarının tədbir və təhlükəsizlik prinsiplərinə sadiq qalmasına asılıdır. İşin doğru tənzimlənməsi, əməkdaşlar və müştərilər arasında etik və rəğbətli münasibətlərin qorunması bu məsələlər üçün əhəmiyyətlidir.

 

У вас есть багаж? Получите цитату сейчас!

Оставьте нам сообщение, и мы сразу же свяжемся с вами.